Webinář "Preventivní program pro střední školy"

Webinář "Preventivní program pro střední školy"

úterý, 4. 10. 2022 at 8:00 - 11:30

-

Webináře

NPI ČR zve na webinář "Preventivní program pro střední školy".

Lektorky: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Lenka Macková

Webinář seznámí pedagogické pracovníky středních škol s efektivními postupy při tvorbě preventivního programu a krizových plánů a se zásadami při nastavování efektivní primární prevence na jejich škole.

Podrobný přehled témat výuky:

I. blok (90 minut)
- Základní legislativní ukotvení preventivního programu školy, monitoring rizikového chování na škole, spolupráce a kompetence členů školního poradenského pracoviště, význam koordinační a metodické role ŠMP, komunikační strategie s kolegy, třídními učiteli a vedení školy.
- Koordinační a metodická role ŠMP, kompetence členů školního poradenského pracoviště (45 minut)
- Komunikační strategie s kolegy, třídními učiteli a vedením školy. (45 minut)

II. blok (90 minut)
- Tvorba a skladba preventivního programu školy a krizových plánů v době prezenční výuky, skladba preventivního programu školy v době distanční výuky – specifika. Ukázka vzorového preventivního programu. Evaluace preventivního programu školy.
- Tvorba a skladba preventivního programu školy v době prezenční i distanční výuky (45 minut)
- Ukázka a evaluace vzorového preventivního programu školy. (45 minut)

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE