Webinář "Efektivní postupy v řešení šikany"

Webinář "Efektivní postupy v řešení šikany"

úterý, 4. 10. 2022 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář pro pedagogy "Efektivní postupy v řešení šikany".

Obsah programu:
‒ Úvod do problematiky šikany
‒ Teorie sociálně patologického jevu šikany
‒ Fáze vývoje šikany v třídním kolektivu
‒ Řešení šikany
‒ Výhody při zapojení školního psychologa školy do řešení šikany
‒ Význam v zapojení externích organizací do řešení šikany
‒ Komunikace škola-rodič-dítě v postupu řešení šikany
‒ Souhrn doporučeného postupu v jednání a v komunikaci s rodiči obětí šikany i s rodiči agresora
‒ Psycho-pedagogická práce s třídním kolektivem, ve kterém probíhá šikana
‒ Doporučení k psychologické práci s třídním kolektivem po ukončení probíhající šikany ve třídě
‒ Prevence šikany
‒ Rozbor kazuistik

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE