XIII. Adiktologická konference Středočeského kraje

XIII. Adiktologická konference Středočeského kraje

úterý, 4. 10. 2022

Hotel LIONS, Nesuchyně 31, Nesuchyně

Konference

Vzdělávací institut Středočeského kraje – VISK a Magdaléna, o.p.s. za podpory Středočeského kraje pořádají  XIII. Adiktologickou konferenci Středočeského kraje na téma Čtvrtstoletí (proti)drogové politiky ve Středočeském kraji - reflexe vývoje adiktologických služeb a jejich klientely od konce 90. let 20. století až do současnosti.

Konference proběhne ve dvou dnech, a to 04. 10. 2022 a 05. 10. 2022 v hotelu LIONS Nesuchyně.

Vybrané příspěvky z programu k tématu PPRCH :

* Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování
* Kvalita vzdělávacích modulů v prevenci - vývoj české verze online kurzu INEP

Workshopy:
* Nádech-výdech, přivoňme si k online prevenci
* Selektivní primární prevence
* Příležitosti realizace preventivních aktivit v online prostředí

Více informací a přihlášení na stránkách konference ZDE