Webinář "Metodika vedení třídnických hodin"

Webinář "Metodika vedení třídnických hodin"

Pondělí, 3. 10. 2022 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Metodika vedení třídnických hodin".

Anotace:
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s důležitostí třídnických hodin, ale také všeobecně s možnostmi jejich náplně. Pedagogové se naučí, jak vést třídnickou hodinu, jaká témata v ní rozebírat, jaké aktivity zvolit vzhledem k dané potřebě, jak je efektivně provést a také jak je efektivně vyhodnotit, aby přinesly očekávaný výsledek.

Probráno bude:
* Proč realizovat třídnické hodiny
- Cíle třídnických hodin
- Jak vést třídnické hodiny
- Struktura třídnických hodin
- Forma sezení v třídnických hodinách
- Tři roviny komunikace ve skupině (diskuse v komunitním kruhu, diskuse ve skupinách, komunikace ve dvojicích)
* Jak na pravidla
* Třídní kolektiv
- Jedinec rizikový pro třídu, problémové třídy
- Typy třídních kolektivů a jak s nimi pracovat
* Základy práce se skupinou, školní třídou
* Řešení problémových situací
* Jak sestavit plán třídnické práce
* Třídnické hodiny jinak
* Charakteristika programu Třída plná pohody

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE