Webinář "Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP"

Webinář "Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP"

Sobota, 1. 10. 2022

-

Webináře

Společnost Modrý kruh zve na online kurz "Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP" (Positive behavior support - PBS).

Kurz je rozdělen do čtyř dnů, a to:
sobota 1. 10. 2022, 09:00 - 11:00 - 1. část
sobota 8. 10. 2022, 09:00 - 11:00 - 2. část
sobota 15. 10. 2022, 09:00 - 12:00 - 3. část
sobota 22. 10. 2022, 09:00 - 12:00 - 4. část

Anotace:
Cílem vzdělávací akce je naučit se intervenční strategie pro řešení problémového chování a dokázat vytvořit intervenční plán pro řešení problémového chování.
Problémové chování nejen u dětí s PAS je obtížnou oblastí pro rodiče, pedagogy a okolí. Připravili jsme pro vás vzdělávací akci věnující se tomutu tématu. Akce je rozdělený do několika ucelených bloků. Uvedeme danou problematiku nejprve v teoretické rovině a posléze v rovině praktické, abychom ukázali, jak efektivně a samostatně řešit problémové chování.

1. část: Úvod do problematiky a intervencí při řešení problémového chování.
2. část: Posílení a tresty, funkce chování.
3. část: Nástroje pro identifikaci a hodnocení problémového chování.
4. část: Intervence založené na antecedentech (spouštěčích) a konsekvencích (následcích) pro jednotlivce a skupiny. Ukázky behaviorálních plánů.
5. část - praktická (online): Účastníci vzdělávací akce budou prezentovat své vytvořené behaviorální plány. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob (zvlášť odborná veřejnost a zvlášť rodiče dětí s PAS).

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Modrý kruh ZDE