Seminář "Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte"

Seminář "Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte"

čtvrtek, 22. 9. 2022 at 9:00 - 15:00

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte".

Semináře je možné se ve stejném termínu zúčastnit také online.

Lektorka: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Anotace:
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout dotčeným odborníkům (příkladně opatrovnickým soudcům, pediatrům, pedagogům, psychologům, pracovníkům OSPOD či sociálním pracovníkům) dostatek odborných informací na dané téma a představit konkrétní kauzy. Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním osvojí nejnovější poznatky z oblasti vývojové a sociální psychologie a své poznatky bude schopen aplikovat v oblasti svého působení. Cílem je však též předání těchto informací rodičům, v rámci práce s rodinou, kteří zvažují rozvod s následnou střídavou péčí o dítě, či svěření dítěte do péče pouze jednoho z rodičů. Je důležité, aby si rodiče byli předem vědomi různých rizik, která mohou následně mít vliv na zdravý psychický vývoj jejich dítěte. Cílem kurzu je tedy jak vzdělávání, získávání dovedností, tak prevence.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE