Webinář "Komunikace škola-rodič-dítě"

Webinář "Komunikace škola-rodič-dítě"

čtvrtek, 22. 9. 2022 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Komunikace škola-rodič-dítě".

Obsah:
‒ Možnosti zapojení rodičů do spolupráce se školou, rozdělení zodpovědnosti.
‒ Principy efektivní komunikace zaměřené na spolupráci
‒ Křížení perspektiv, potřeb a hodnotového žebříčku rodiče-dítěte-školy při hodnocení a řešení výchovně-vzdělávacích problémů dítěte
‒ Doporučené techniky komunikace s rodinou problémového žáka
‒ Postupy v jednání školy s rodiči problémového žáka
‒ Prevence konfliktu s rodinou žáka
‒ Klíčové momenty zapojení ředitele do komunikace učitele s rodiči
‒ Výhody/nevýhody zapojení dítěte do komunikace školy s rodiči
‒ Nastavení spolupráce s asistentem dítěte, komunikace rodič – dítě – asistent, vliv úskalí problémové spolupráce pedagoga s asistentem na komunikaci s rodiči žáka.
‒ Odlišnosti v pedagogickém přístupu učitelů, asistentů a jejich vliv na spolupráci s rodiči
‒ Význam role školního psychologa na školách, jeho přínos v komunikaci mezi školou, rodiči a žákem.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE