Seminář "„Já vás slyším“, ale nevnímám"

Seminář "„Já vás slyším“, ale nevnímám"

Středa, 21. 9. 2022 at 9:00 - 15:30

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář pro pedagogy "„Já vás slyším“, ale nevnímám".

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Obsah:
„Já vás slyším, ale nevnímám“
- situace pedagog – žák, žák – pedagog, pedagog – rodič, rodič – pedagog
- vytváření domněnek jako důvod neporozumění si

Když mi někdo nerozumí, není to jeho chyba
- pedagogický jazyk
- „Co jste to říkal“?
- Mluvit jazykem „jejich kmene“ – vliv zkušeností žáků na porozumění jazyku dospělého
- „Akce – reakce“ – modelové pedagogické situace
- „Poslouchám, nebo už odpovídám“? – umění aktivně naslouchat, jak naučit děti aktivně naslouchat? – aktivity k nácviku
- Kladení otázek – jak vhodně klást otázky a jak to naučit žáky – aktivity k nácvikuň

Komunikačně obtížné pedagogické situace – základní možnosti řešení
- předpoklady pedagoga k jejich řešení - empatie, respekt, tolerance, chuť spolupracovat a hledat konstruktivní řešení
- krátká intervence na místě – pravidla vedení
- plánovaný rozhovor – příprava, pravidla vedení

Tipy pro zvládání obtížných pedagogických komunikačních situací
- agrese, pláč, nemluvnost,silné emoce, manipulace

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE