Webinář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

Webinář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

Středa, 21. 9. 2022 at 8:30 - 13:30

-

Webináře

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na webinář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace".

Z programu:
• Úvod do problematiky autodestruktivního chování a jednání, vymezení terminologie
• Poruchy pudu sebezáchovy – suicidium, automutilace, sebezabití , sebeobětování
• Možnosti a motivy sebepoškozujícího chování a jednání
• Parasuicidium jako volání o pomoc
• Deprese u dětí a mladistvých
• Varovné signály, klinická vulnerabilita, preincidenční faktory
• Sebepoškozování jako závislost
• Protektivní faktory (inhibující autoagresivní chování a jednání)
• Příklady z praxe, diskuse, závěr

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE