Webinář "Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací"

Webinář "Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací"

úterý, 20. 9. 2022 at 8:30 - 16:00

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Infra zve na webinář "Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací".

Anotace:
Vzdělávací program je zaměřený na seznámení účastníků jak postupovat v komunikaci s rodiči tak, aby byla eliminována nedorozumění, která obvykle vedou ke vzniku problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školy a rodiny.
Obsah:
* práva rodičů a práva učitelů
* typy rodičů a jak s těmito typy komunikovat
* nepříjemné rozhovory
* manipulace a agrese v komunikaci
* kritika, stížnost, konflikt
* jak vést rozhovor ke stanovenému cíli
* využití metody GROW
* neverbální komunikace (signály - bariéry, nervozita, nejistota, agrese, lhaní)
* aktivní naslouchání
* medializace školního života
* příprava třídních schůzek jako nástroje tvorby pozitivního obrazu školy

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE