Seminář "Specifické poruchy chování"

Seminář "Specifické poruchy chování"

Pondělí, 19. 9. 2022 at 9:00 - 15:30

VIC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Infra zve na seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga "Specifické poruchy chování".

Anotace:
Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchami chování. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

Obsah kurzu v bodech:
- Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
- Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD
- Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny
- Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
- Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
- Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
- Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE