Seminář "Děti a ztráta"

Seminář "Děti a ztráta"

Pátek, 7. 1. 2022

Poradna Vigvam, z.ú., Nad Kazankou 649/46, Praha 7 - Troja

Semináře, přednášky, workshopy

Poradna Vigvam zve na dvoudenní seminář "Děti a ztráta".

Seminář se uskuteční ve dnech 7. a 8. 1. 2022, vždy od 10:00 do 18:00 hod.

Anotace:
Jak pomoct dětem, které se setkaly se ztrátou? Co prožívají a kde je vaše místo? Vyrovnat se se smrtí je těžké i pro dospělého. Naučte se být oporou a správně odpovídat na zvídavé otázky, které pro vás mohou být nepříjemné. Dětem, které prožívají ztrátu blízkého člověka, zvládnete pomoci citlivou otevřeností a stanete se pevným bodem na jejich cestě k životě po úmrtí blízkého.

Zaměříme se na rizika možných reakcí a na vlastní prožitky. Od teoretického ukotvení práce s emocemi se přesuneme ke konkrétním ukázkám práce s emocemi u dětí. Skrze sebe-zkušenost zaměříme pozornost na potřeby druhých, jak je zjišťovat a jak s nimi pracovat i s ohledem na časový odstup.
Cílem kurzu je, aby jeho absolventky a absolventi získali základní kompetenci pracovat s dítětem v rámci jeho truchlení. Teoretická část pokrývá zhruba 25 % rozsahu kurzu. Praktické nácviky, jejich reflexe a diskuse k postupům práce 69 %. Zbylý čas je věnován sebe-zkušenosti (dbáme na to, aby se do sebezkušenostních částí mohli frekventantky a frekventanti pouštět dle vlastních potřeb a limitů).

Společně se tedy budeme věnovat:
- Potřebám v kontextu odborné podpory / pomoci
- Vývojovému pojetí vnímání smrti a truchlení u dětí
- Možným postupům práce v průběhu akutní fáze truchlení
- Možné aplikace Wordenova úkolového modelu s ohledem na soudobé poznatky o truchlení

Více informací a přihlášení na stránkách Poradny Vigvam ZDE