Online konference "Cesta životem s ADHD"

Online konference "Cesta životem s ADHD"

čtvrtek, 2. 12. 2021 at 9:00 - 13:20

-

Konference

Nakladatelství Pasparta zve na online akreditovanou odbornou konferenci "Cesta životem s ADHD" – podoby a proměny potřeb a obtíží od dětství po ranou dospělost.

Tato konference se zaměří na obtíže a potřeby lidí s ADHD s ohledem na jejich vývoj spojený s určitými životními milníky.
Odborníci s bohatými praktickými zkušenostmi se ve svých příspěvcích postupně zaměří na typické obtíže dětí s ADHD v předškolním věku a poradí, jak dětem pomoci připravit se na vstup do školy. Dále se zaměří na otázku nejčastějších obtíží u dětí s ADHD na počátku školní docházky. Diskutováno bude i téma přípravy kvalitních základů dalšího vzdělávání, zaměří se na nejčastější problémy, se kterými se potýkají žáci a mladiství v období puberty, která je i bez ADHD bouřlivým obdobím plným změn. Poslední přednáška pak bude věnována tématu vstupu člověka s ADHD do dospělosti a tomu, jak se tato diagnóza promítá do uplatnění jedince v pracovním i osobním životě.
Akce je určena pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ, asistenty pedagoga, poradenské pracovníky a psychology. Vhodná je i pro rodiče dětí s ADHD, jejich další rodinné příslušníky i lidi s touto diagnózou.

Z programu:
* ADHD v předškolním věku
Jak přistupovat k dětem s ADHD v mateřské škole? Jak jim pomoci připravit se na vstup do školy? Je potřeba mít už v tomto věku stanovenou diagnózu? Jak můžeme podpořit rodiče v jejím přijetí. Jaké jsou nejčastější komorbidity u dětí s ADHD v předškolním věku – PAS, neurotické poruchy (tiky, kousání nehtů aj.), psychosomatické obtíže (bolest břicha, pomočování aj.)? Dozvíte se praktické tipy, jak budovat u dětí s ADHD vztah k povinnostem, jak podpořit jejich pracovní návyky a jak je motivovat k dodržování stanoveného režimu.
Lektorka: Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová.
* ADHD v mladším školním věku
Vstup do školy pro dítě znamená úplně nové nároky a povinnosti, a o to důležitější je toto období správně uchopit. Buduje se jeho vztah ke škole, autoritě, učení. Děti zažívají první zkušenost s tlakem na výkon a hodnocení. Významná je spolupráce s rodinou. Jak a za co děti s ADHD hodnotit? Jaké jsou nejčastější komorbidity ve školním věku – SPU, reakce na selhání (agrese, psychosomatika)? Uslyšíte praktická doporučení a příklady.
Lektorky: PhDr. Jitka Kendíková, PhDr. Veronika Vitošková, PhD.
* ADHD v pubertě
Přechod na 2. stupeň ZŠ či na střední školu spolu přináší tlak na větší samostatnost žáků a studentů, mění se systém učení, na žáky jsou kladeny vyšší nároky na paměť, selekci informací, učitelé často vidí projevy puberty před projevy poruchy a berou tak menší ohledy na (specifické) projevy žáků. S nástupem puberty přichází do popředí uvědomění si sebe sama a své odlišnosti, na významu získávají vztahy s vrstevníky. S tím souvisejí i nejčastější komorbidity v tomto věku – úzkosti, deprese, sebepoškozování, závislosti i obecněji rizikové chování spojené s vyšší mírou impulzivity a omezeným domýšlením následků.
Lektorky: Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová
* ADHD v rané dospělosti
Promítá se ADHD i do života dospělých jedinců? V jaké míře a jakým způsobem? Jaké oblasti života ADHD ovlivňuje i po ukončení školní docházky? Jaké jsou možnosti uplatnění osob s ADHD z hlediska vyššího vzdělávání, kariéry i běžného života? Jsou zde nějaká omezení z důvodu ADHD, jsou zde limity a v čem? Jaký je praktický život s ADHD? Ovlivňuje ADHD partnerské vztahy, vztahy s rodinou, s kolegy? To vše jsou otázky, na které se zaměří tento příspěvek.
Lektorka: Mgr. Markéta Závěrková

Více informací a přihlášení na stránkách nakladatelství Pasparta ZDE