Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování"

Seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování"

úterý, 23. 11. 2021 at 9:00 - 16:00

DYS-centrum Praha, Stejskalova 192/9, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

DYS-centrum Praha zve na seminář "Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování".

Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Program:
• možnosti využití relaxačních technik ke zlepšení koncentrace pozornosti a školního výkonu;
• teoretické podklady fungování relaxačních technik (fyziologické zákonitosti);
• rozdělení relaxačních technik podle druhů, možnosti využití u dětí s ADHD/ADD (odlišnosti použití u hyperaktivní a hypoaktivní formy);
• obecné zásady a postupy při nácviku relaxačních technik, názorné ukázky;
• praktické použití (forma workshopu);
• doporučená literatura o relaxačních technikách pro děti i dospělé.

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE