Seminář "Intervence ve školní třídě (ZŠ, SŠ)"

Seminář "Intervence ve školní třídě (ZŠ, SŠ)"

čtvrtek, 4. 11. 2021 at 8:30 - 16:00

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová zve na seminář "Intervence ve školní třídě (ZŠ, SŠ)".

Lektor: PhDr. Richard Braun, Ph.D.

Anotace:
Praktický seminář se zaměřuje na efektivní a účelnou intervenci ve školní třídě, kdy je třeba dosáhnout změny chování žáků a obecného klimatu ve školní třídě. Seminář vychází z dlouhodobé zkušenosti lektora při řešení praktických situací ve školách po celé ČR a také ze současných výzkumů dynamiky školní třídy, publikovaných v odborném tisku. V průběhu semináře se účastník může zamýšlet nad konkrétní třídou; v druhé části semináře se praktické zásady uplatní při přípravě vlastního postupu v konkrétní škole.
Cílem semináře je také zdůraznění hlavních úskalí intervenční práce jako nejsložitějšího pedagogicko-psychologického postupu s kolektivem školní třídy. Celý seminář je provázen skutečnými kazuistikami z práce se školní třídou.

1. Dynamika školní třídy - hlavní faktory dynamiky, historie, hierarchie, struktura skupiny;
2. Charakteristika intervence ve školní třídě - sběr informací a základní zásady intervence školní třídy a její struktura;
3. Intervenční práce a její úskalí - patologie vztahů a ve třídě možnosti změny, klima školní třídy, limity intervence;
4. Příprava intervence, základní modelový postup - faktory ovlivňující úspěch intervence a krokování postupu pedagoga;
5. Kontrola úspěšnosti intervence - jak hodnotit úspěch při intervenci, možnost zpětné vazby a evaluace, případně možnost další návazné intervence.

Více informací a přihlášení na stránkách Vzdělávací agentury Mgr. Jitka Blechová ZDE