Seminář "Žáci s dominantní poruchou emocí a chování v pedagogické praxi"

Seminář "Žáci s dominantní poruchou emocí a chování v pedagogické praxi"

Středa, 3. 11. 2021 at 9:00 - 16:00

Vzdělávací středisko VISK, Sportovní 846/22, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Žáci s dominantní poruchou emocí a chování v pedagogické praxi".

Interaktivní seminář se věnuje problematice začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně okruhem žáků s dominantními poruchami emocí a chování, jejichž vzdělávání je velmi náročné a klade na pedagogické pracovníky velké nároky a specifické požadavky. Seminář se zaměří na prevenci u žáků předškolního a mladšího školní věku tak, aby pedagogové účinně předcházeli rozvoji poruch chování. Seminář představí konkrétní projekt zaměřený na spolupráci rodiny a školy s videoprojekcí a následnou diskusí. Neopomenutelnou součástí semináře bude i popis intervencí v náročných případech u žáků staršího školního věku.

Obsah – témata:
- Co determinuje osobnost a vývoj dítěte?
- Interaktivní tvorba myšlenkové mapy, která bude pozadím pro realizovaný seminář (1 hod.)
- Možnosti prevence - zaměřené především na předškolní a mladší školní věk (2 hod.)
- Prezentace realizovaného projektu z vlastní praxe zaměřený na spolupráci rodiny a školy s videoprojekcí a následnou diskusí (1 hod.)
- Možnosti intervence v náročných případech - starší školní věk (2 hod.)
- kazuistika z vlastní praxe ve středisku výchovné péče doplněná videoprojekcí
- následná diskuse a sdílení zkušeností z praxe
- Popis a realizace hry, která se váže k přednášenému tématu (1 hod.)
- seznámení s metodikou, cíli a možnostmi využití této hry ve školní praxi
- Týmová spolupráce při poskytování podpory žákům s poruchami chování (1 hod.)
- kazuistiky z praxe účastníků semináře
- Závěrečné shrnutí a zhodnocení

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE