Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

úterý, 2. 11. 2021 at 9:00 - 15:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího".

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno. Semináře je možno se zúčastnit také v online formě.

Lektorka: Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Cílem je seznámit ředitele dětských domovů, pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, rodinné terapeuty, trenéry, učitele MŠ i ZŠ, logopedy, pediatry a další zájemce s vybranými otázkami vývojové psychologie.

Obsah semináře:
* Obecný úvod k vývoji dítěte a dospívajícího
* Socioemocionální vývoj dítěte a jeho počátky
* Předškolní dítě a jeho svět.
* Nástup dítěte do školy
* Biopsychosociální aspekty dospívání
* Psychická deprivace a traumatizace dítěte.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE