Webinář "Problémové chování u dětí předškolního věku"

Webinář "Problémové chování u dětí předškolního věku"

úterý, 26. 10. 2021 at 18:00 - 19:30

-

Webináře

Společnost Životní vzdělávání, z.s. zve na webinář "Problémové chování u dětí předškolního věku".

Anotace:
Webinář je v teoretické rovině zaměřen na krizové situace a faktory ovlivňující vývoj dítěte v předškolním věku. Následujícím cílem praktické části je poukázat na prevenci a možná řešení těchto situací, a to nejen ve třídě MŠ. Zmíněny budou zejména hry a dramatické simulace sloužící k prevenci rozvoje agrese a agresivity u dětí předškolního věku.

Jaké techniky lze využít pro zmírnění náročných životních situací dítěte? Jak připravit prostředí pro eliminaci nežádoucího chování dítěte? Jaké hry využít? Tyto otázky budou zodpovězeny na webináři, kdy lektorka vychází zejména z praktických zkušeností a praxe.

Co se na webináři dozvíte?
* krizové situace a faktory ovlivňují vývoj dítěte v předškolním věku
* agrese a agresivita u dětí předškolního věku
* prostředí třídy – místo pro formování prosociálního chování, odbourávání stresu
* techniky odbourávající napětí, zmírnění agrese
* příklady dobré praxe – hry pro prevenci agrese a agresivity nejen ve třídě MŠ
* odborná pomoc při řešení problémového chování dítěte
* diskuze, výměna zkušeností
* veškeré informace získáte v prezentaci, kterou obdržíte e-mailem po webináři

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Životní vzdělávání, z.s. ZDE