Seminář "Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte"

Seminář "Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte"

úterý, 26. 10. 2021 at 9:00 - 15:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte".

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno. Semináře je možno se zúčastnit také v online formě.

Lektorka: Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Cílem semináře je nabídnout účastníkům vhled, jak funguje dnešní „moderní“ rodičovství. Jaký význam má otcovská a mateřská role pro zdravý psychický vývoj dítěte. Je vhodnější střídavá péče nebo výlučná péče jednoho z rodičů a za jakých podmínek? Odpovědi na tyto a další otázky si můžete ujasnit na semináři s psycholožkou prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc., která se ve své praxi zabývá především vývojovou psychologií, raným vývojem dítěte a rodinnými vztahy s důrazem na vztahy mezi rodiči a dětmi.

V rámci kurzu bude představena problematika významu rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte. Program se bude věnovat charakteristickým projevům současného rodičovství, se zaměřením na specifické chování otce a matky vůči dítěti. Toto téma bude probíráno jak v obecné rovině, tak i v rovině jednotlivých vývojových etap. Zvláštní pozornost bude věnována období raného věku, předškolnímu období a době dospívání. Kurz se také dotkne témat a rizik s nimi spojených, jako je výlučná péče jen jednoho z rodičů, střídavá péče a také tématu „dítě ve výlučné péči otce“, které je v české společnosti relativně nové.

Součástí kurzu bude i praktická část, ve které budou představovány konkrétní kauzy, a bude vedena diskuze s účastníky kurzu o konkrétních případech z jejich praxe.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout dotčeným odborníkům (příkladně opatrovnickým soudcům, pediatrům, pedagogům, psychologům, pracovníkům OSPOD či sociálním pracovníkům) dostatek odborných informací na dané téma a představit konkrétní kauzy. Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním osvojí nejnovější poznatky z oblasti vývojové a sociální psychologie a své poznatky bude schopen aplikovat v oblasti svého působení. Cílem je však též předání těchto informací rodičům, v rámci práce s rodinou, kteří zvažují rozvod s následnou střídavou péčí o dítě, či svěření dítěte do péče pouze jednoho z rodičů. Je důležité, aby si rodiče byli předem vědomi různých rizik, která mohou následně mít vliv na zdravý psychický vývoj jejich dítěte. Cílem kurzu je tedy jak vzdělávání, získávání dovedností, tak prevence.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE