Webinář "Autismus"

Webinář "Autismus"

Pondělí, 25. 10. 2021 at 8:30 - 16:00

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Infra zve na webinář "Autismus", který je určen pro pedagogické pracovníky 1. st. ZŠ a MŠ (vhodné i pro pedagogické pracovníky ŠD/ŠK).

Anotace:
Na tomto vzdělávacím programu se dozvíte informace o poruše autistického spektra (PAS). Tato porucha je bohužel diagnózou pro celý život.
Autismus prostupuje celou osobností jedince. Netýká se pouze vybraných projevů a nedá se nikterak medicínsky odstranit. Je třeba s ním naučit žít rodiče, učitele a především samotného jedince. Diagnóza se týká sociálních vztahů v celé rovině, jejich navazování a udržování, pochopení mezilidské (a to nejen) interakce.
Na semináři se naučíte, jak k autismu z pozice pedagoga přistupovat. Získáte náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie pro žáky, kteří trpí touto poruchou.
Stručný obsah:
* Co je PAS, triáda postižení, dítě s PAS, žák s PAS, dospělý s PAS, biologický přístup k PAS, behaviorální přístup k PAS, možnosti vzdělávání, možnosti terapie, další život osob s PAS, rodina jedince s PAS.

Na tento program navazuje webinář "Autismus II"

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE