Seminář "Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek"

Seminář "Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek"

úterý, 19. 10. 2021 at 8:30 - 13:30

EDUPOL-Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek".

Program:
1. Základní terminologie - Vyjasnění a definice pojmu omamné a psychotropní látky, základní historické milníky, etiologie a typy závislostí včetně závislostního chování a jednání.
2. Rozdělení a klasifikace omamných a psychotropních látek - diferenciace omamných a psychotropních látek, a to včetně představení zástupců jednotlivých skupin, praktické ukázky, rozlišení a rozpoznávání různých projevů akutní intoxikace včetně důsledků dlouhodobého užívání s důrazem na náročnost identifikace.
3. Zásady komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek - definice základních pravidel včetně uvědomění si a identifikace vlastního potenciálu a limitů v oblasti komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek, specifika dětského uživatele. Řešení případů z praxe, diskuse.
4. Zneužívání omamných a psychotropních látek v kontextu a ukázky možných primárně-preventivních aktivit u dětí - seznámení s aparátem psychosociální sítě, omamné a psychotropní látky z pohledu zákonných restrikcí, omamné a psychotropní látky ve školách a školských zařízeních, testování omamných a psychotropních látek. Ukázky možných preventivních aktivit.
5. Diskuse, řešení případů z praxe, odpovědi na dotazy.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE