Seminář "HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku"

Seminář "HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku"

Středa, 6. 10. 2021 at 13:00 - 18:00

DYS-centrum Praha, Stejskalova 192/9, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

DYS-centrum Praha zve na seminář "HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku", který je určen zejména pro speciální pedagogy školských poradenských zařízení, školní speciální pedagogy, učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, příp. učitele provádějící reedukace SPU.

Program:
• terminologické vymezení SPUCH – základní pojmy, definice; etiologie, výskyt poruch v populaci; charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie;
• vývoj poznávacích procesů v předškolním věku; chápání prostoru, času a počtu; vývoj verbálních schopností; socializace, vrstevnické vztahy, role, komunikace;
• problematika školní zralosti a připravenosti;
• metody a formy práce s programem HYPO - v této části kurzu již frekventanti pracují přímo s materiálem, který je rozdělen po týdnech, obsahuje 162 stran.
Základní informace o programu HYPO:
• program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 – 8 let);
• úloha rodičů při práci s programem, partnerská spolupráce pedagoga – rodiče - dítěte;
• způsob práce s programem při vedení individuálním a skupinovém;
• účinnost programu při individuální a skupinové práci, jeho primární a sekundární efektivita;
• dílčí úkoly a hry v jednotlivých lekcích, upozornění na rozličné alternativy při jejich aplikaci u práce individuální, skupinové, při práci s dětmi s LMD;
• práce s programem v 11. a 12. týdnu jeho trvání.

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE