Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

Pátek, 1. 10. 2021 at 8:30 - 13:30

Regionální kancelář EDUPOL, Vítkova 244/8, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace".

Výukový program je orientován do problematiky sebepoškozování jako určité možnosti neverbálního sdělování - komunikace daného člověka s okolním světem. Dítě, zrozeno do rodiny, v nároku bio-psycho-sociálně-spirituálních transgeneračních přenosů, svojí obtíží – nemocí, manifestující se sebepoškozováním svého těla, volá o péči a pozornost, což má nejen ontický - zřejmý a konkretizovaný, ale i významně ontologický rozměr existenciální - což je v jistém slova smyslu určitá forma skrytého problému, který se manifestuje právě tímto činem, mající sebepoškozující charakter.
Program:
• Úvod do problematiky autodestruktivního chování a jednání, vymezení terminologie
• Poruchy pudu sebezáchovy – suicidium, automutilace, sebezabití , sebeobětování
• Možnosti a motivy sebepoškozujícího chování a jednání
• Parasuicidium jako volání o pomoc
• Deprese u dětí a mladistvých
• Varovné signály, klinická vulnerabilita, preincidenční faktory
• Sebepoškozování jako závislost
• Protektivní faktory (inhibující autoagresivní chování a jednání)
• Příklady z praxe, diskuse, závěr

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE