Seminář "Když je klientem rodina..."

Seminář "Když je klientem rodina..."

Středa, 29. 9. 2021

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Centrum vzdělávání Fokus Praha zve na třídenní seminář "Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou".

Seminář bude probíhat ve dnech 29.9.2021 až 1.10.2021, vždy od 09:00 do 17:00 hod.

Kurz kombinovanou formou (nácviky, skupinové diskuze, teorie) vysvětlí rozdíly mezi sociální prací s člověkem s duševním onemocněním a některými jeho blízkými osobami a sociální prací s rodinou jakožto klientem. Lektoři, vycházející z teoreticko-filozofické základny liberecké školy rodinné terapie, nabídnou své mnohaleté zkušenosti z různých sociálních služeb, trénink a principy vedení rozhovoru s rodinou a v neposlední řadě podporu a inspiraci k přímé práci s rodinnými systémy. Součástí kurzu je i supervizní-kazuistická práce s příběhy z praxe účastníků.

Určení:
Je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí.

Cílové kompetence absolventa kurzu:
* Získá odvahu hovořit a systematicky pracovat s celými rodinami
* osvojí si teoretické základy práce s rodinami - co je a není rodina, rodinný systém, sociální děloha a sociální porod, vývojová dynamika dětí v rodin
* prohloubí dovednosti vedení rozhovoru s celou rodinou – cirkulární dotazování, práce s příběhem, s tajemstvím, časování, hypotetizování, externalizace
* na příbězích rodin ze své praxe i příběhu rodiny vlastní si osvojí širší, nehodnotící a zvídavý způsob uvažování i dotazování se na důležitá témata rodin, jako jsou zdroje, jazyk, zvyklosti a silné stránky
* je schopen setkat se a hovořit s celým rodinným systémem
* je schopen všimnout si svých chyb při rozhovoru s rodinou, rozumět tomu, jak se staly a vrátit je znovu do spolupráce s rodinou
* je schopen implementovat nabyté poznatky a uvažování do metodik svého pracoviště

Více informací a přihlášení na stránkách Fokus Praha ZDE