Seminář "Diagnostika třídních kolektivů"

Seminář "Diagnostika třídních kolektivů"

Pátek, 17. 9. 2021 at 8:30 - 13:30

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová - akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT zve na seminář "Diagnostika třídních kolektivů".

LEKTOR: PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor. Externě vyučuje na PdF a FF UK. Ve své školně psychologické praxi se zabývá dynamikou školní třídy, diagnostikou vztahů a klimatu, sociální patologií ve školním prostředí a její prevencí, krizovou intervencí ve škole. Autor publikací „Diagnostika školní třídy. Skupinová práce se třídou.“, „Pedagogicko psychologická diagnostika“, „Praktikum školní psychologie“ aj.
OBSAH:
Techniky poznávání struktury a dynamiky třídních kolektivů.
Seznámíte se s metodami poznávání vztahů mezi žáky a měřením klimatu školní třídy. Lektor nás provede jednotlivými diagnostickými metodami s důrazem na vyhodnocení výstupů. Absolvováním semináře získají účastníci všeobecný přehled o možných diagnostických nástrojích. Nemalá pozornost je věnována etické stránce použití diagnostických nástrojů. Lektor využívá svých dlouhodobých zkušeností ve školní praxi i odkazů v současné odborné literatuře.

Více informací a přihlášení na stránkách Vzdělávací agentury Mgr. Jitka Blechová ZDE