Webinář "Komunikace s rodiči"

Webinář "Komunikace s rodiči"

Pondělí, 12. 4. 2021

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na webinář "Komunikace s rodiči".

Webinář bude rozdělen do dvou dnů, a to 12.dubna 2021 a 13. dubna 2021, vždy 12.00 - 13:30 a 14:30 - 16.00 hod.

Anotace:
Školy se v současné době čím dál více setkávají s rodiči, kteří jsou zaujatí vůči škole. Někdy jsou to rodiče, kteří se vyhýbají komunikaci se školou a škola tak zůstává osamocena v péči o jejich děti a chybí jim rodičovský partner. Tento stav ztěžuje práci s žáky a studenty, vyvolává negativní postoje, které se obracejí proti škole a demotivují pracovníky škol a v neposlední řadě poškozují dobré jméno školy. Během osmi hodin se účastníci seznámí s následujícími tématy: Zásady vedení efektivního rozhovoru. Forma přípravy na problematický rozhovor. Vedení rozhovoru a s rodiči s agresivními projevy. Vedení rozhovoru s rodiči manipulanty. Vedení rozhovoru s rodiči žáků a studentů, kteří se snaží zbavit své odpovědnosti a přenést ji na pracovníky školy. Tvorba strategií partnerského vztahu mezi školou a rodičovskou veřejností. Medializace školního života. Příprava třídních schůzek jako nástroje tvorby pozitivního obrazu školy. Poradenské možnosti školy při kontaktu s rodiči.
Seminář je veden zážitkovou formou, kdy teoretickou část vždy doplňuje trénink. Při tréninku jsou simulovány reálné situace z prostředí ZŠ a SŠ a účastníci se učí reagovat na konkrétní situace. Budou mít možnost si s lektorem zinscenovat situace ze svých škol. Při těchto rozhovorech budou seznamováni s alternativními reakcemi na odezvu rodičů.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE