Webinář "Motivace a motivátory ve školním prostředí"

Webinář "Motivace a motivátory ve školním prostředí"

čtvrtek, 8. 4. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Motivace a motivátory ve školním prostředí".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 8.4.2021 12:30 – 14:00 + 15:00 – 16:30 a 9.4.2021 12:30 – 14:00 + 15:00 – 16:30 hod.).

Obsah:
Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity.
Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami.

- Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka
- Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole
- Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe
- Hodnocení jako motivační faktor
- Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky
- Jak motivovat „nemotivované“ dítě
- Efektivní metody použitelné ve třídě; Jak najít ztracenou motivaci; Tajemství motivace týmu

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE