Webinář "Metodika vedení třídnických hodin“

Webinář "Metodika vedení třídnických hodin“

čtvrtek, 8. 4. 2021 at 14:00 - 19:00

-

Webináře

Agentura Wenku, dlouholetý realizátor programů pro třídní kolektivy, vás zve na webinář „Metodika vedení třídnických hodin“ vedený psycholožkou agentury a odbornou garantkou programů Mgr. Janou Lidickou.

Akreditovaný 5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně, který vznikl v návaznosti na společné realizování třídnických hodin na partnerských školách jako pokračování práce započaté na adaptačních kurzech. V rámci semináře nahlédneme smysl, možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu. Seminář je rozdělen do tří tematických bloků. V rámci prvního bloku se vedle společného ujasnění významu třídnických hodin zaměřujeme na jejich strukturu, pojetí a styl třídnické práce, stejně jako na praktické náležitosti, které je provází. V rámci druhého bloku se zaměřujeme na témata a metody třídnických hodin. Třetí blok je věnován zejména tématu emocí a možných rizik. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne seminář v online prostředí.

Více informací a přihlášení na stránkách Agentury Wenku ZDE