Webinář "Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet"

Webinář "Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet"

úterý, 2. 3. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (2.3.2021 od 8:00 – 9:30 + 9:45 – 11:15 + 12:00 – 13:30 + 13:45 – 15:15 hod.)

Obsah:
Seminář je zaměřen na téma obtížných situací ve specifickém prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Pozornost bude zaměřena zejména na téma prevence těchto situací. Zvláštní zřetel bude brán na specifičnost prostředí nízkoprahového zařízení a toho, jaké konfliktní, příp. obtížné situace zde mohou vzniknout a jak jim právě za pomoci specifik tohoto zařízení co nejlépe předejít, případně je vyřešit.
Seminář se dále se zaměřuje na téma motivačního rozhovoru při práci s nemotivovaným klientem. Pozornost bude věnována řešení konfliktních a agresivních situací. Součástí kurzu jsou praktické postupy jak s konfliktní situací/agresí pracovat.
Cíle:
Cílem semináře je seznámit účastníky s preventivním přístupem ke konfliktním situacím. Účastníci získají návod na způsob vedení motivačního rozhovoru s nemotivovaným klientem. Naučí se vyhodnotit míru agresivní situace a díky tomu správně zvolit možnosti řešení. Zorientují se v jednotlivých fázích konfliktní situace a získají praktické typy, jak v takovém případě jednat, aby byla situace co nejlépe zvládnutá.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE