Webinář "Emoční management pro pedagogy"

Webinář "Emoční management pro pedagogy"

Pondělí, 1. 3. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Emoční management pro pedagogy".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů:  1.3.2021 od 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00, 2.3.2021 od 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00 hod.)

Cílem vzdělávacího programu je posílit emoční inteligenci pedagogických pracovníků, čímž se naučí zvládat své emoce (nepotlačovat je, ale přijmout, prožít, poznat a kultivovat) a využívat je k bohatosti profesního i osobního života. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí se základními principy emočního managementu a jeho aplikací ve školském prostředí, s jeho souvislostmi a rozdíly oproti inteligenčního kvocientu (IQ), se silnými/slabými stránkami v oblasti emoční inteligence, naučí se zvládat své emoce prostřednictvím využití nových technik, empatického jednání, nácviku modelových situací z pedagogické praxe, získají nové vhledy do vlastního fungování, posílí své sebeuvědomění, rozvinou si emoční gramotnost.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE