Webinář "Budování poradenského vztahu v soc. práci a jak vést poradenský rozhovor"

Webinář "Budování poradenského vztahu v soc. práci a jak vést poradenský rozhovor"

čtvrtek, 25. 2. 2021 at 8:30 - 15:15

-

Webináře

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na webinář "Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor".

Absolvent získá základní přehled o specifikách pomáhajícího poradenství a o způsobech budování a udržování žádoucího poradenského vztahu s klientem. Pochopí důležitost adekvátní komunikace s klientem, jakým způsobem komunikaci s klientem vést a čeho se vyvarovat. Bude schopen rozpoznat případná úskalí vzájemné komunikace a spolupráce s klientem a zvolit vhodnou komunikační strategii. Seznámí se, jakým způsobem lze přistoupit k zakázce klienta, k formulaci problému klienta, jak mu pomoci řešit jeho problém tak, aby posílil jeho kompetence a odpovědnost.

1. Specifika pomáhajícího poradenství - základní terminologie, typologie poradenství, znaky pomáhajícího poradenství, poradenský proces, cíl poradenského procesu, přístupy volené v práci s klientem, poradenský vztah.
2. Komunikace jako základ dobrého poradenství - navazování kontaktu a budování vztahu s klientem, komunikace jako systém, verbální a neverbální komunikace, mýty o komunikaci, aktivní naslouchání a asertivita, práce s emocemi v pomáhajících profesích. Bariéry v komunikaci.
3. Práce se zakázkou klienta a průběh komunikace mezi poradcem a klientem - osobnost a chování poradce. Eganův model - definice problému, selekce cílů, zvažování důsledků, rozhodování, implementace. Příprava poradenského rozhovoru, vzájemné přijetí aktérů procesu pomoci, formulace zakázky, porozumění problému, hledání cest řešení problému, ukončení poradenského rozhovoru. Hlavní zásady vedení rozhovorů.
4. Zapojení klienta do procesu poradenství - Jak klienta zapojit do procesu, jak posílit jeho odpovědnost a kompetentnost řešit vlastní problém. Důvody odmítání profesionální sociální pomoci, práce s odporem klienta. Čeho se klienti nejčastěji obávají.
5. Řešení případů z praxe, diskuse.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE