Seminář "Třídnická hodina jako základ primární prevence"

Seminář "Třídnická hodina jako základ primární prevence"

čtvrtek, 25. 2. 2021 at 9:00 - 17:00

NPI ČR Praha 9 - Střížkov, Novoborská 372/8, Praha 9

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR zve na dvoudenní seminář "Třídnická hodina jako základ primární prevence".

Seminář bude probíhat ve dnech 25.2.2021 a 8.3.2021 od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Doporučeno: pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, odborným pracovníkům školních poradenských pracovišť, psychologům.

Práce třídního učitele v tématech primární prevence je vnímána jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou a praktickou část tzn., na teoretickou část programu navazuje prakticky vedený workshop.

1. Teoretická část - 8 hodin
V rámci teoretické části programu budou účastníci seznámeni s možnostmi personálních a organizačních podmínek třídnických hodin v rámci školy. Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat, jaká témata by měla obsahovat a která témata jsou pro třídnické hodiny vhodná či nevhodná tak, aby jedním z jejích výstupů byla i podpora společného (inkluzivního) vzdělávání.
Účastníci budou seznámeni se základními pravidly vedení třídnické hodiny, strukturou třídnické hodiny, tvorbou pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. Taktéž budou seznámeni se základním postupem vytvoření, plánování, realizací a vyhodnocením třídnické hodiny i s ohledem na věkovou různorodost žáků.
V této části budou také s účastníky probírána témata kritérií náročnosti na osobnost pedagoga při vedení třídnických hodin, problematika talentu pro vedení skupiny a možnosti dalšího rozvoje sociálních dovedností pedagogů. Účastníci si také sami prakticky vyzkouší několik aktivit vedoucích k sebepoznání či k rozvoji spolupráce a komunikace, které lze v rámci třídnických hodin využít.

2. Praktická část - workshop - 6 hodin
Workshop navazuje na teoretickou část vzdělávacího programu. Umožňuje účastníkům reflektovat některé techniky, se kterými se seznámili v rámci teoretické části. Sdílením zkušeností se účastníci dále seznamují s tím, jak vhodně reagovat na problémové situace při vedení třídnických hodin, např. na některé záporné projevy žáků, na degradaci některých členů třídy apod. Aktivní zapojení účastníků při workshopu posílí rozvoj jejich dovedností získaných v rámci teoretické části vzdělávacího programu.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE