Webinář "Komunikace v krizových situacích"

Webinář "Komunikace v krizových situacích"

Středa, 24. 2. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Infra zve na webinář "Komunikace v krizových situacích".

Webinář bude rozdělen do dvou dnů, a to 24.2.2021 a 25.2.2021 vždy od 13:00 do 16:30 hod.

Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s krizovými situacemi, které vyžadují rychlé a neodkladné řešení.

Prohloubíte svoji odbornost a pedagogické kompetence směrem k efektivitě vyučování. Osvojíte si metodiku v oblasti komunikačních dovedností, které Vám pomohou v krizových situacích, v každodenních rozhovorech s nadřízenými, kolegy a žáky. Rozšíří si pedagogickou i oborovou odbornost v oblasti sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, rozvíjet kreatitvitu, a rovněž rozšiřovat informovanost o moderních metodách efektivní práce učitelů i o nových ná-strojích pro jejich práci.

1. část
Metody poznání krizových situací, vhodná komunikace s člověkem v krizové situaci, možnosti další pomoci a podpory lidí v krizi, konzultace a řízená diskuse k danému tématu
* Základní aspekty komunikace, formy a druhy komunikace, interpersonální komunikace
* Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě
* Základní všeobecné komunikační chyby, bariéry v komunikaci, základy verbální a neverbální komunikace

2. část
Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace
* Komunikace s rodiči, zásady a metody komunikace s rodičem agresivním, pasivním, využívání potenciálu rodičů pro výchovně-vzdělávací procesy žáka
* Komunikace s orgány a organizacemi činnými v péči o dítě
* Komunikace v krizové situaci s Policií ČR a zdravotníky

3. část
Možnosti další pomoci a podpory lidí v krizi
* Jak prezentovat sebe na veřejnosti
* Jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy
* Modelové situace

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE