Webinář "Motivace a motivátory ve školním prostředí"

Webinář "Motivace a motivátory ve školním prostředí"

Středa, 24. 2. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Motivace a motivátory ve školním prostředí".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 24.2.2021 od 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00, 25.2.2021 od 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00 hod.)

Obsah:
Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity.

Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami.
- Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka
- Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole
- Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe
- Hodnocení jako motivační faktor
- Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky
- Jak motivovat „nemotivované“ dítě
- Efektivní metody použitelné ve třídě; Jak najít ztracenou motivaci; Tajemství motivace týmu

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE