Webinář "Poruchy chování dětí a dospívajících"

Webinář "Poruchy chování dětí a dospívajících"

úterý, 23. 2. 2021 at 8:30 - 13:30

-

Webináře

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na webinář "Poruchy chování dětí a dospívajících".

Absolvent získá poznatky o přirozených změnách chování, které souvisejí s věkem, a o specifických i nespecifických poruchách chování. Pochopí vliv sociálního prostředí (především rodinného) na vznik a průběh poruch chování. Získá základní přehled o specifických poruchách učení, seznámí se s jejich možnými příčinami a osvojí si znalosti, které mu pomohou diagnostikovat jednotlivé poruchy. Získané poznatky bude schopen aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s rodinou.

Témata:
1. Přirozená vývojová stádia změn chování dětí a dělení poruch chování
Vysvětlení odlišnosti vývojově daných změn chování od poruch chování. Stádia vývoje podle Eriksona. Dělení poruch chování. Poruchy chování specifické a nespecifické. Chování disociální, asociální a antisociální. Diskuse.
2. Poruchy chování ve vztahu k rodině, hyperkinetické poruchy chování
Porucha chování ve vztahu k rodině, nesocializovaná porucha chování, socializovaná porucha chování, porucha opozičního vzdoru, depresivní porucha chování a hyperkinetické poruchy chování (ADHD, ADD). Diskuse.
3. Poruchy chování podmíněné psychologicky a rodinně
Vztahová patologie v rámci rodiny. Psychická deprivace, CAN syndrom, traumatizace a syndrom týraného dítěte. Diskuse.
4. Disharmonický vývoj osobnosti
Porucha osobnosti paranoidní, schizoidní, disociální, impulsivní, histriónská, anxiózní, závislá, narcistická a pasivně agresivní. Diskuse a řešení případů z praxe.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE