Webinář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

Webinář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

úterý, 23. 2. 2021 at 8:30 - 13:30

-

Webináře

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na webinář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace".

Cíl:
Výukový program je orientován do problematiky sebepoškozování jako určité možnosti neverbálního sdělování- komunikace daného člověka s okolním světem. Dítě, zrozeno do rodiny, v nároku bio-psycho-sociálně-spirituálních transgeneračních přenosů, svojí obtíží – nemocí, manifestující se sebepoškozováním svého těla, volá o péči a pozornost, což má nejen ontický- zřejmý a konkretizovaný, ale i významně ontologický rozměr existenciální- což je v jistém slova smyslu určitá forma skrytého problému, který se manifestuje právě tímto činem, mající sebepoškozující charakter.

Obsah:
• Úvod do problematiky autodestruktivního chování a jednání, vymezení terminologie
• Poruchy pudu sebezáchovy – suicidium, automutilace, sebezabití , sebeobětování
• Možnosti a motivy sebepoškozujícího chování a jednání
• Parasuicidium jako volání o pomoc
• Deprese u dětí a mladistvých
• Varovné signály, klinická vulnerabilita, preincidenční faktory
• Sebepoškozování jako závislost
• Protektivní faktory (inhibující autoagresivní chování a jednání)
• Příklady z praxe, diskuse, závěr

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE