Webinář "Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími"

Webinář "Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími"

úterý, 19. 1. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 19.1.2021 od 8:00– 9:30 + 10:30 – 12:00, 20.1.2021 od 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00 hod.)

Obsah:
Seminář představuje současná vývojová specifika mládeže, aktuální kontext dospívání a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec nejčastějších problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s přirozenými i intencionálními prostředími výchovy a masmédii. Seminář představuje některé techniky práce s motivací (práce se škálou, životní schéma, statistika zážitků, hra „přes čáru“). Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace a problémy v rámci rodiny, na intervence v rámci školských zařízení, poukazuje na možné jednání ze strany úředníků (kurátoři pro mládež apod.), ústavní výchovy, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v dalších zařízeních a institucích, které pracují s dospívajícími. Zdůrazňuje také kontext a pozici pedagoga při práci s mládeží.
Cíle:
Účastník semináře bude znát některá vývojová specifika dospívajících včetně faktorů, které formují či modifikují jejich životní styl. Bude se orientovat v nejčastějších problémech současné mládeže a jejich provázanosti s vnějšími i vnitřními vlivy. Vyzkouší si techniky práce s motivací u dospívajících, které je možné uplatnit v různých kontextech práce s touto cílovou skupinou v rámci rodiny a v rámci školských zařízení. Bude si také vědom vlivu kontextu a pozice pedagoga na práci s cílovou skupinou.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE