Webinář "Specifické poruchy chování"

Webinář "Specifické poruchy chování"

úterý, 19. 1. 2021 at 8:30 - 15:30

-

Webináře

Spoloečnost pro vzdělávání INFRA zve na webinář "Specifické poruchy chování".

Na webináři se seznámíte se základní terminologií a získáte znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchami chování.

Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

* Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
* Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD
* Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny
* Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
* Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
* Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
* Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Více informcí a přihlášení na stránkách společnost INFRA ZDE