Webinář "Žák s PAS v inkluzivní škole"

Webinář "Žák s PAS v inkluzivní škole"

úterý, 19. 1. 2021 at 9:00 - 16:00

-

Webináře

Vzdělávací agentura Descartes zve na webinář "Žák s poruchou autistického spektra v inkluzivní škole".

Vzdělávací cíl:
Cílem vzdělávací akce je vybavit pedagogy ze škol potřebnými znalostmi tématu, neboť při současném inkluzivním způsobu vzdělávání je to nezbytnost. Praxe však ukazuje, že pedagogové stále nedisponují dostatkem informací a ani zkušeností se vzděláváním žáků s PAS, což nepřináší užitek ani samotnému žákovi, ani škole, ani spolužákům, ani rodině žáka.
Obsah akce:
Zaměříme se na charakteristiku žáka s poruchou autistického spektra, vymezíme si jednotlivé poruchy v rámci spektra, probereme možné projevy žáků ve škole a jejich příčiny, zmíníme diagnostický proces, dále probereme podpůrná opatření pro tyto žáky ve škole, existující poradenské služby, funkci asistenta pedagoga, pomůcky nutné při vzdělávání dětí s PAS, probereme ukázky a příběhy z praxe, budou prezentovány videoukázky a výstupy z různých výzkumů.

Více informací a přihlášení na strámkách agentury Descartes ZDE