ONLINE setkání "Nároky třídnické práce v době pandemie"

ONLINE setkání "Nároky třídnické práce v době pandemie"

Pondělí, 18. 1. 2021 at 15:00 - 17:30

-

Webináře

Agentura Wenku, dlouholetý realizátor programů pro třídní kolektivy, vás zve na online setkání pro pedagogy "Nároky třídnické práce v době pandemie".

Termíny setkání:

středa 13. 1. 2021 14:00 - 16:30 hod.
pondělí 18. 1. 2021 15:00 - 17:30 hod.
čtvrtek 28. 1. 2021 14:00 - 16:30 hod.
středa 10. 2. 2021 15:00 - 17:30 hod.

V rámci setkání se budete věnovat:

- sdílení aktuálních témat, která účastníci ve svých třídách řeší a přístupů na různých školách;

dle složení a potřeb skupiny na základě společné dohody využijeme společný čas:

A/ zaměřením na téma prace s třídním kolektivem - jak řešit v distanční výuce třídnické hodiny, jak pracovat s atmosférou a vztahy ve třídě, jak v této formě vzdělávání řešit témata prevence rozvoje rizikového chování;

B/ prohlédneme si hlouběji vybranou situaci, která zajímá většinu účastníků, pomocí tzv. Balintovské metody (Specifickou metodou reflexe případu je balintovská skupina. Jejím autorem je psychoanalytik Michael BALINT (1896 – 1970). Skupina se používá i v různých oborech (psychoterapie, sociální práce, lékařství, ergoterapie) jako metoda práce na případu. Práce v balintovské skupině je velmi strukturovaná, jednotlivé fáze jsou od sebe oddělené. Balintovská skupina nemá za cíl reflektovat vnitřní vztahy ve skupině, zabývá se vztahem pracovník – klient, zde učitel – žák. Je proto velmi bezpečným místem pro reflexi různých aspektů práce. Účastníci se v balintovské skupině nemohou dostat do přímé konfrontace. Velkou výhodou této metody je také, že protagonista případu získá skrze ostatní účastníky množství náhledů a nápadů k řešení různých situací z praxe.) si a skrze spojení úhlů pohledu a zkušeností celé skupiny nahlédneme situaci i možná řešení v novém světle;

C/ blíže se podívame na to, jak pracovat s emocemi, jak poskytovat empatickou reakci, případně jak pomoci studentům zvládat nároky této doby;

D/ zaměříme se na téma psychohygieny, aneb jak pomoci sami sobě zvládat nároky dnešní doby, jak bezpečně nastavovat hranice nezbytné pro péči o sebe sama.

Více informací a přihlášení na stránkách Agentury Wenku ZDE