Webinář "Komunikace s rodiči"

Webinář "Komunikace s rodiči"

Pondělí, 18. 1. 2021 at 8:30 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Infra zve na webinář "Komunikace s rodiči".

Anotace:

Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. To je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem.
Seznámíme vás s metodami a radami, jak komunikovat s rodiči, jak jim citlivě a vhodně říci i méně dobré informace o dítěti, aby nezaujali negativní postoj ke školce či jejím pedagogům a aby tato situace nevyústila v naprostý nezájem rodičů o informace o dítěti vycházejícím ze školky.
V teoretické části probereme postoje ovlivňující rodiče a pedagogy v komunikaci. Dále si přiblížíme pravidla pro komunikaci s rodičem, která je nutné stanovit při nástupu dítěte do školy. Ukážeme si, jak komunikovat s rodičem před schůzkou, během ní a po schůzce.
V praktické části si vyměníme zkušenosti a příklady z praxe.
Největší část webináře bude věnována diskuzi, výměně zkušeností a návrhům řešení situací, které ve svých školách běžně zažíváte.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE