Webinář "Komplexní práce s třídním kolektivem-prevence a řešení problémů"

Webinář "Komplexní práce s třídním kolektivem-prevence a řešení problémů"

Pondělí, 18. 1. 2021 at 9:00 - 16:00

-

Webináře

Vzdělávací agentura Descartes zve na webinář "Komplexní práce s třídním kolektivem-prevence a řešení problémů".

 

Vzdělávací cíl
* popsat metody, které směřují k poznávání žáků, rozvoji spolupráce a komunikace, diskusním dovednostem, tolerance, techniky na rozvoj empatie a důvěry aj.
* analyzovat ukázky
* popsat, jak řídit dlouhodobý třídní projekt (například školní výlet)
* popsat, co jsou třídní pravidla a jak je možné zapojit žáky do tvorby třídních pravidel
* popsat, jak si vést evidenci o posunu jednotlivých žáků a jak ji využívat v rámci vyhodnocování získaných dovedností i plánování dalšího postupu
* pojmenovat evaluační nástroje vycházející z kritérií hodnocení

Obsah akce:
Obsahem semináře jsou tři základní kroky s návrhy, co by se dalo/mohlo dělat se třídou. V přípravné fázi by bylo dobré (pokud je to možné) se s třídou potkat/potkávat a seznamovat. Před vlastním zahájením třídnické práce se osvědčilo uspořádat harmonizační a adaptační kurz. V realizační fázi je dobré věnovat čas na stmelení třídy, vytvoření třídních pravidel, plánu a kritérií hodnocení týmu a týmové spolupráce. Součástí plánu je, jak často a kdy se bude třídní učitel setkávat s třídou a co budou společně řešit a jak budou plán vyhodnocovat. V konečné fázi by mělo dojít k vyhodnocení celoroční práce na základě předem nastavených kritérií.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE