Webinář "Nedirektivní komunikace v praxi"

Webinář "Nedirektivní komunikace v praxi"

čtvrtek, 14. 1. 2021 at 8:30 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Infra zve na webinář "Nedirektivní komunikace v praxi", který je určen zejména pedagogickým pracovníkům MŠ.

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností pedagogů s využitím modelu nedirektivní komunikace, s respektem k vývojovým stádiím dítěte a prožívání rodičů.
Akceptace rodiče, jako osobnosti a jeho výchovného stylu, autentické vyjádření vlastních postojů a přijetí emocí zúčastněných. Model má též zážitkový charakter.
Účastník semináře po jeho absolvování získá teoretické poznatky v oblasti nedirektivní komunikace. V teoretické části se seznámí se souvisejícími teoretickými poznatky z oblasti psychologie, školní psychologie, vývojové psychologie a její aplikace v komunikaci. Komunikace, jako sociální interakce vztažená k typologii osobnosti, komunikačním stylům a rovinám. Účastník semináře bude seznámen podrobně s formami nedirektivní komunikace, která mu pomáhá právě při komunikaci v obtížné situaci, při hrozícím konfliktu, či hledání společného konsensu.
Učitel v mateřské škole denně komunikuje s rodiči i s dětmi. Právě na formě a způsobu komunikace závisí i jeho schopnost předat informace rodiči a podnítit jej ke spolupráci se školskými institucemi.
V modulu „praktická část“ si tyto konkrétní strategie osvojuje a nacvičuje. Učí se reagovat na nepříjemná sdělení, učí se sdělit tak, aby byl pochopen a přijat. Komunikujeme všichni, se všemi. Ovšem ve školství se komunikace stává složitou, právě pro to, že hovoříme o dětech, jejich úspěchu či neúspěchu, což je velmi osobní a citlivé téma.
Závěrem v diskusi vyzkoušíme asertivní komunikaci s konfliktním rodičem. Absolventi si odnesou zásobník komunikačních strategií.
Po absolvování semináře by měl být účastník schopen komunikovat a vyřešit problémové situace v praxi, ať už na pracovišti, či při komunikaci s rodiči.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE