Kurz "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava"

Kurz "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava"

čtvrtek, 7. 1. 2021 at 9:00 - 17:00

DYS-centrum, Stejskalova 192/9, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

DYS-centrum Praha zve na čtyřdenní kurz  "Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava", který je určen především pedagogům ZŠ, kteří pracují se žáky se SPUCH, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

Kurz se uskuteční ve dnech 7.1.2021, 11.3.2021 , 8.4.2021 a 13.5.2021; vždy 9–17 hodin.

Dle aktuální situace může vzdělávací program probíhat online.

Program:  
• základní teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování;
• diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU);
• informace o možnostech a metodách nápravné práce;
• přehled legislativy týkající se hodnocení a klasifikace žáků se SPUCH;
• výchovné vedení a možnosti práce se žáky s SPCH při výuce i přípravě na vyučování;
• přehled metodických a pracovních materiálů a reedukačních pomůcek, včetně publikací, počítačových programů vhodných pro reedukaci SPUCH.
Účastníci kurzu se do výuky se zapojí aktivní prezentací případových studií. Na základě aktivní účasti bude účastníkům kurzu vydáno osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE