Webinář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole"

Webinář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole"

Pátek, 18. 12. 2020 at 9:00 - 16:00

-

Webináře

Vzdělávací agentura Descartes zve na webinář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole".

Vzdělávací cíl:
Navrhnout systém setkávání třídního učitele se třídou
Popsat, co vše by se dalo řešit v rámci třídnických hodin
Popsat, jak je dobré obsah třídnických hodin přizpůsobovat potřebám školního roku
Nastavit dlouhodobý plán schůzek se třídou
Obsah akce:
V dílně budeme společně analyzovat a sdílet zkušenosti s vedením třídnických hodin a rozebírat pozitiva a negativa různých přístupů. Budeme se zabývat třídnickou hodinou, která může být nástrojem k hodnocení klíčových kompetencí žáků, nástrojem pro plánování a vyhodnocování sociální dynamiky třídy a nástrojem propojování školy s reálným životem. Každý žák se přitom může zapojovat dle svých možností, zkušeností a schopností. Společně se zaměříme na organizační formu třídnických hodin, četnost setkávání, délku jednoho setkání i na obsah jednotlivých setkání v závislosti na aktivitách třídy i průběhu školního roku.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE