Webinář "Základy krizové intervence"

Webinář "Základy krizové intervence"

Pondělí, 14. 12. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Základy krizové intervence".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (14.12. 8:30 – 10-00 + 10:15 – 11:45 + 12:15 – 13:45 + 14:00 – 15:30 hod.)

Obsah:
Školení se zaměřuje na předání základních znalostí a dovedností pro práci s klienty v krizi. Definuje krizi v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu života a ozřejmuje hlavní možné spouštěče krize v kontextu různých věkových skupin. Dále pak představuje typologii krizí z hlediska jejich vzniku a délky trvání a jejich specifika. Školení seznamuje účastníky se zásadami poskytování krizové intervence, upozorňuje na některá často používaná klišé a vyvrací mýty a reakce spojené s krizí. Dále pak praktickou formou (modelových situací) seznamuje s vybranými technikami, které je možné využít a seznamuje s možnými eticky problémovými aspekty poskytování krizové intervence.
Cíle:
Absolvent semináře bude schopen definovat základní spouštěče krize v kontextu různých věkových období vývoje člověka a v různých kontextech. Seznámí se s typologiemi krize a dokáže je rozlišovat z hlediska doby vzniku a délky jejich trvání. Bude znát zásady poskytování krizové intervence aplikovatelné přímo ve své profesní praxi.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE