Webinář "Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ"

Webinář "Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ"

čtvrtek, 10. 12. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Infra zve na dvoudenní webinář "Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ".

Webinář bude probíhat ve dvou dnech, a to 10. a 11. prosince 2020, vždy od 8:30 do 12:30 hod.

V tomto vzdělávacím programu budete seznámeni s vybranými alternativními (inovativními) přístupy a metodami výchovy a vzdělávání. Budou vám poskytnuty nové inspirace a náměty, prostřednictvím nichž lze rozvíjet osobnost dítěte. Obohatíte své portfolio možností výchovy a vzdělávání dětí v MŠ.

Obsah v bodech:

* Téma alternativních/inovativních mateřských škol – objasnění pojmů, historie alternativních MŠ, znaky těchto škol, principy, čím se liší od „běžných“
* Vybrané možnosti alternativních/inovativních přístupů a metod výchovy a vzdělávání dítěte, které mohou i učitelé „běžných“ MŠ využít při své práci
* Rozvoj předmatematických schopností dětí předškolního věku – inspirováno Hejného metodou
* Práce dětí předškolního věku v centrech aktivit dle programu Začít spolu
* Montessori didaktický materiál
* Lesní mateřské školy
* Diskuse účastníků a prostor pro dotazy a doplňující informace
* Seznam literatury a internetových zdrojů inspirujících k dalšímu možnému studiu a prohloubení znalostí a vědomostí

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE