Seminář "Case management ve školské praxi"

Seminář "Case management ve školské praxi"

čtvrtek, 10. 12. 2020 at 9:30 - 16:30

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR zve na dvoudenní seminář "Case management ve školské praxi II".

Vzdělávací modul má časovou dotaci 16 hodin a bude probíhat v těchto dnech: 10.12.2020 a 05.01.2021.
Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Obsah:
Vzdělávací modul, realizovaný v rámci projektu z OP VVV - APIV A Implementace inkluzivního vzdělávání - metodická podpora škol krok za krokem, navazuje na úvodní kurz Case management ve školské praxi I. Navazující modul prohloubí potřebné znalosti a dovednosti pro vedení případu dítěte, kterému je potřeba ve škole věnovat zvýšenou pozornost. Je zaměřen především na komunikaci a spolupráci s institucemi a organizacemi, které se v rámci školského systému se školou setkávají, např. Střediska výchovné péče, OSPOD, neziskové organizace, ŠPZ apod.

Účastníci se seznámí s možnostmi analýzy sociální situace konkrétního dítěte a plánováním postupu intervence. Nahlédnou principy analýzy konkrétní kazuistiky a výběr a interpretaci potřebných informací k realizaci případové práce. Seznámí se s procesními kroky v rámci plánování navazujících intervencí. Naučí se vytvářet standardizované písemné výstupy (zprávy, úkoly, oznámení). Na konkrétních příkladech si osvojí nutné poznatky pro praxi. Rovněž si osvojí  principy vedení rozhovoru s účastníky v případu (rodič, dítě, úředník OSPOD, soudkyně, policista). V praktické části účastníci zpracují zadaný úkol a představí  jeho řešení s využitím vybraných metod. Pro potřeby výuky budou použity i konkrétní kauzy, se kterými v rámci úvodního modulu Case management ve školské praxi účastníci již pracovali. 

Cílovou skupinou, kterou oslovujeme, a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou především účastníci úvodního modulu Case management ve školské praxi I, který byl realizován v roce 2019 v NÚV. Záměrem vzdělávacího modulu je proškolit pro NPI ČR budoucí lektory tématu.

Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.; PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.

Více informací na stránkách NPI ČR/NÚV ZDE