Webinář "Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání"

Webinář "Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání"

Středa, 2. 12. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na dvoudenní webinář "Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 2.12.2020 12:30 – 14:00 + 14:30 – 16:00, 3.12.2020 12:30 – 14:00 + 14:30 – 16:00 hod.)

Obsah školení:
Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s druhy konfliktů a jejich příčinami, ověřenými postupy jak si poradit v typických i netypických situacích ze školního prostředí a vhodnými formami pedagogické intervence v případě konfliktů. Naučí se předcházet zbytečným konfliktům nebo je řešit pozitivním a konstruktivním způsobem, zdravě vyjadřovat hněv a snížit emoční a agresivní projevy. Osvojí si rovněž prakticky uplatnitelné metody řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky/studenty a vyučujícími

Cíle školení:
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole, které mohou výrazně ovlivnit výchovně-vzdělávací proces.
Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni komunikovat v situacích, které vnímají jako obtížné, zvládnou řešit konflikty a sebeovládat se v problémových situacích své pedagogické praxe.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE