Webinář "Třídní učitel, nejlepší znalec třídy"

Webinář "Třídní učitel, nejlepší znalec třídy"

Středa, 2. 12. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na dvoudenní webinář "Třídní učitel, nejlepší znalec třídy".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 2.12.2020 9:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00, 3.12.2020 9:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00 hod.)

Obsah školení:

- Pojem klima ve třídě a ve škole a s mechanismy, které toto klima ovlivňují.

- Funkce třídního učitele a jeho role při ovlivňování klimatu ve třídě.

- Možnosti diagnostikování a ovlivňování třídního klimatu.

- Způsoby budování vlastní autority pedagoga a dobrých vztahů s žáky,

- Rozvoj kooperace a sociálních dovedností pro kooperaci.

- Faktory, které podporují spolupráci, přátelství, toleranci.

- Posilování pozitivních vrstevnických vztahů mezi žáky a posilování vztahu pedagog – žák (včetně vytváření a využití dohod mezi žáky a učiteli a dalšími možnými stranami. Inkluze.

-Aktuální nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole ve světle RVP.

Cíle školení:

Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE